Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι https://primogr.com (εφεξής “ιστοσελίδα”) και ανήκει στον Γεώργιο Μωϋσίδη (εφεξής “επιχείρηση”).

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα και τη επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την επιχείρηση. Η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR, Ε.Ε. 2016/679), ο οποίος δημιουργεί νέα δικαιώματα για τα άτομα και διευρύνει μερικά από τα δικαιώματα που διέπονταν υπό την οδηγία 95/46/EΚ.

Γενικά
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί οικειοθελώς από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την επιχείρηση και να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών και χρηστών. Η επιχείρηση δεν κοινοποιεί σε τρίτους τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Συγκέντρωση πληροφοριών
Οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να δίνουν προσωπικά δεδομένα, εκτός αν το επιθυμούν οι ίδιοι. Συγκεκριμένα -τα ελάχιστα δυνατά- προσωπικά δεδομένα ζητούνται μόνο στην περίπτωση που οι χρήστες επιλέξουν να στείλουν μήνυμα στην επιχείρηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Επεξεργασία των πληροφοριών
Η ιστοσελίδα συλλέγει στοιχεία που ο χρήστης δίνει όταν χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας, τα οποία διαβιβάζει στην επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση του ερωτήματος του χρήστη. Δεν λαμβάνει χώρα ενδιάμεση αποθήκευση των πληροφοριών αυτών στην ιστοσελίδα, παρά μόνο ενσωματώνονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται στην επιχείρηση.

Πρόσβαση στις πληροφορίες
Η οικειοθελής συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας από τον χρήστη σημαίνει ότι ο χρήστης συναινεί, τα δεδομένα αυτά να είναι προσβάσιμα από την επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν θα κοινοποιήσει προσωπικά στοιχεία του χρήστη σε κανέναν τρίτο, εκτός αν υποχρεωθεί από τα δικαστήρια ή τους νόμους.

Cookies
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της λειτουργίας της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία δημιουργούνται στη συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και, επίσης, να συλλέγουν τις επιλογές του χρήστη και απρόσωπα δεδομένα επισκεψιμότητας για τη βελτίωση του περιεχομένου τους. Τα cookies δεν προκαλούν καμία βλάβη στις συσκευές των χρηστών ή στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές, και είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα η ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να διαγράφει τα cookies από τη συσκευή του με τον τρόπο που προβλέπει ο κατασκευαστής του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί.

Τροποποίηση και διαγραφή πληροφοριών
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας χρησιμοποιούνται μόνο για τη διεκπεραίωση του ερωτήματος του χρήστη. Δεν αποθηκεύονται σε αρχεία της ιστοσελίδας, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, δεν χρησιμοποιούνται για προώθηση προϊόντων και διαγράφονται μετά το τέλος της υπόθεσης που αφορούν.

Ιστοσελίδες τρίτων
Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την παρούσα ιστοσελίδα. Τρίτες ιστοσελίδες, σύνδεσμοι προς τις οποίες περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν υπόκεινται στην παρούσα πολιτική και, συνεπώς, ενδέχεται να κάνουν διαφορετική χρήση των cookies ή των προσωπικών δεδομένων που τυχόν συλλέγουν.

Ανανέωση και αλλαγές
Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας από τη μεριά του χρήστη.

Αποδοχή όρων
Εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, αποδέχεστε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και συναινείτε με τους όρους χρήσης.